apple+pepsi=sant

Slaget om musikköparna på de digitala kanalerna har hårdnat markant i och med Apple och Pepsis samarbete. Från och med den 1 februari kommer 300 miljoner flaskor från Pepsi med speciella gula kapsyler att nå den amerikanska marknaden. På 100 miljoner av dem kapsylerna döljer sig en kod. Denna kod kan man registrera i Apples Itunes och får då ladda ner en valfri låt gratis. Detta är en av dem dyraste och mest genomslagskraftiga Internet relaterad kampanjen som någonsin gjorts. Jag måste säga att kampanjen är lyckad av följande anledningar, Apple har verkligen fått uppmärksamhet (igen), Itunes kommer att få en rusning av nya användare och Pepsi får en starkare ställning hos musikintresserade Internetanvändare gentemot sin ärkerival Coca Cola. En anonym användare på nätet kan inte säga det bättre ”I prefer Coke, but I‘ll be a switcher for the duration”.

Related Posts