Debatten om reklambudskap förorenar det publika rummet eller inte har varit på tapeten ganska länge. Reclaim the Streets rörelsen är en direkt reaktion mot just detta. Exponering av varumärken i det publika rummet kan verka en modern företeelse, men så är inte fallet. I det antika grekland var det populärt för rika personer att skänka gåvor till städerna (i form av kolonner, statyer, och byggnader) och få sitt namn inhugget i marmor. På den tiden existerade inte dagens multinationella konglomerat med sina jättevarumärken. Utan det var ens eget namn och familj som var varumärket. Man kan lugnt bestå att deras ”kampanjer” har hållit i sig, tänk dig att efter mer än 2000 år kan man fortfarande läsa på en kolonn i grekland att Megakles av Rhamnous har skänkt den här gåvan till staden Rhamnous. Vilket av dagens varumärke klarar en exponering på över 2000 år? Min gissning är att de i framtiden kommer i sin höjd att synas på ett dammigt museum eller i någon bok för gamla kampanjer, men absolut inte i det publika rummet. Dagens budskap i det publika rummet är inte alls långsiktiga som man kan tro, detta av främst tre anledningar:

  • För det första tar man betalt för tiden som budskapet exponeras, detta gör att budskapen blir dyrare och dyrare ju mer tid den exponeras.
  • För det andra så är inte materialet bestående, ingen fasad- eller affischannons kan slå ett budskap inhugget i marmor. Det går liksom inte att ta bort.
  • Och för det tredje så är de inte kulturmärkta. Så vi kan vara säkra på att kommande generationer slipper utsättas för alla de budskap vi utsätts för. Men det betyder inte att reklambudskapen kommer att försvinna i det publika rummet, tvärtom tror jag. Det finns fler ställen där man kan slänga upp en affisch eller exponera sin logotyp på (men det tänker jag inte avslöja till er).
  • Det som kommer att ändras i framtiden, enligt min mening, är att budskapen kommer att bli flera men samtidigt få en kortare livslängd. Nu undrar jag istället vad motsvarigheten till antikens Reclaim the Streets rörelse höll på med egentligen, för jag kan med säkerhet säga att deras uppdrag misslyckades totalt.

    Related Posts