Vinnovas utlysning ”Ett stärkt innovationsstöd för social innovation”

Idag deltog jag i den sista delen av mitt bedömningsarbete för Vinnovas utlysning. Det var ett möte med de flesta bedömarna som noggrant läst igenom och bedömt utlysningarna som har kommit in. Jag blev imponerad av kunskapsnivån och framförallt av gruppens sammansättning, det fanns aktörer från de flesta berörda områdena inom innovationssystemet (dock saknade jag ett, mer om det nedan). Jag tycker att mötet idag var en av de viktigaste delarna i bedömningsarbetet, utan våra diskussioner idag hade vi missat mycket i ansökningarna. Mycket imponerad förarbete och genomtänkt process, bra där Vinnova!

Mina kommentarer nu när jag har fått en helhetsbild av alla ansökningar från utlysningen är följande:

  • Först och främst vill jag poängtera att den här utlysningen kommer definitivt ge resultat inom social innovation i Sverige. Hur mycket och när dessa förändringar kommer att märkas återstår att se, det skall bli intressant att följa Vinnovas uppföljningar. Jag var positivt till den här utlysningen från början och har blivit ännu mer övertygad efter dagens bedömningsmöte.
  • I diskussionerna vi hade i gruppen blev det ännu tydligare vilka aktörer som sökte pengar för pengarnas skull och inte för att de hade en tydlig vision och syfte att stärka innovationsstödet för social innovation.
  • Bra med nya aktörer som inte fokuserat på social innovation tidigare, detta kommer att ge oss nya infallsvinklar och perspektiv som kommer förhoppningsvis leda till nya innovationer.
  • Trots att Vinnova vill att de finansierade projektet skulle ha en plan eller åtminstone en tanke på en fortlevnad av projektet efter finansieringen, hade många aktörer inte lagt mycket tid på att lösa denna fråga. Min farhåga är att bra projekt med goda resultat kommer att få slut på pengar och kommer att få lägga ner alternativt jaga pengar istället för att fokusera på verksamheten. I framtiden önskar jag öronmärkta pengar från Vinnova för följdinvesteringar av de projekt som har uppvisat bäst resultat och gjort störst påverkan i innovationssystemet.
  • Jag saknar en konstruktiv diskussion om och med slutanvändarna av dessa innovationsstödsystem. Detta gäller bedömningsarbetet, själva innovationsstödsystemet och i utvärderingarna som kommer att komma längre fram. Jag skulle vilja involvera slutanvändaren i så många processer som möjligt. Här finns mycket jobb kvar.
  • Jag saknar lösningar eller åtminstone viljan av att lösa den största frågan av dem alla vad gäller sociala innovationer, finansieringsfrågan. Och då menar jag inte att vaska fram mer projektpengar för sociala entreprenörer, utan hjälpa sociala verksamheter att höja förmågan till att bli självfinansierade och hållbara utan att vara beroende av offentliga medel. Investeringar kan lösa den här frågan initialt och i en start-up fas, men det långsiktiga finansieringen kan man bara nå genom att ha egna intäkter.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas sida

Related Posts