Äntligen! Blir Jonas Birgerssons vision om ip-telefoni verklighet. Bredbandsbolaget (dock utan Birgersson vid rodret) har i dagarna avslutat de sista testerna för deras nya tjänst. Om den nya tjänster tas i kommersiell bruk innebär det i praktiken att vi abonnenter inte längre behöver ha ett abonnemang hos Telia.

Många av oss har inte Telia som förvald teleoperatör utan har valt någon av de andra teleoperatörerna. Självklart har alla de nya teleoperatörerna bidragit till att samtalstaxorna har sjunkit markant i pris de senaste åren men vi har alltid behövt ett abonnemang hos Telias för att överhuvudtaget kunna ringa. Anledningen till detta är att Telia äger nätet från din telefonjack till din teleoperatörs växel. Det är detta som Telia har debiterat 125 kronor i månaden för till oss abonnenter.

Om jag som kund väljer bredbandsbolaget som min leverantör av fast telefoni när deras tjänst är igång, behöver jag inte längre betala Telias annars obligatoriska fasta abonnemangsavgift. För bredbandsbolagets del innebär detta att de inte längre behöver anpassa sina priser med hänsyn till Telias fasta avgifter. Man kan till och med tänka sig en kampanj där Bredbandsbolaget slopar månadsavgiften helt och hållet för nyregistrerade kunder.

Håll i hatten konsumenter!

Och det fullt möjligt för Bredbandsbolaget att börja "hyra" ut deras nät till andra teleoperatörer, såsom Telia gör idag. Bredbandsbolaget kan alltså konkurrera mot Telia på två fronter.

Jag tycker att Telia borde sluta inrikta sig på att växa och bli stora utomlands. Istället borde de se till att utveckla deras föråldrade telefonitjänster och framförallt se över prisnivån på deras fasta avgifter. Idag kommer huvuddelen av Telias inkomster trots allt från Sverige och det är här på hemmaplan de borde rikta sin energi på för att behålla och utöka sina marknadsandelar. Det hjälper inte att vara stor och internationell om kundstocken avtar och inkomsterna minskar. Risken är väldigt stor att Telia förlorar sitt omstridda monopol som den enda leverantören av fast telefonnät i Sverige.

Bredbandsbolagets framfart kan ha omöjligt undgått Telias ledning, Det skall bli spännande att se vad de kommer att kontra med. Jag tror att vi kan förvänta oss en del kampanjer för fast telefoni inom en snar framtid från Telia.

Om Bredbandsbolaget lyckas kommersialisera deras ip-telefonitjänst och lyckas nå ut till fler hushåll än de 220 000 man når idag, bådar det för priskrig i Sveriges telefonimarknad den närmsta tiden.

Visst är det härligt när marknaden inte är monopoliserad?

Publicerad på sourze.se, sommaren 2002

Related Posts