Ready to work

Rekryteringsbranschen är i ständig förändring

Rekryteringsbranschen reformerades från grunden under den digitala erans framfart på 90-talet. Men utvecklingen slutade inte där, genom de sociala medierna har branschen ännu en gång genomgått en stor förändring, för plötsligt hade rekryteringsföretagen en direktkanal till obegränsade antal kandidater. Kandidatdatabaserna som ansågs av många som det allra heligaste och kärnar i ett rekryteringsbolag, var plötsligt inte så unikt längre.

Jag tror att framför allt två saker kommer att hända framöver i rekryteringsbranschen. Det ena är att den påbörjade automatiseringen kommer att gå ett steg längre, där mänsklig hantering kommer att undvikas så långt det går. Det andra är att det kommer att bli enklare för kandidaterna att hitta sin framtida arbetsgivare.

Ett glasklart exempel på automatiseringen är när Google själva skall rekrytera programmerare, där man använder sin kanal för att hitta, bjuda in och testa kandidaterna helt automatiserat. Först när man vet att kandidaten har rätt kunskap går man vidare med processen och bokar en arbetsintervju.

Ett exempel på hur man lättare kan matcha kandidat med ett bolag är tjänsten Sprancher där kandidaten helt enkelt postar vad man är bra på och vilket jobb man kan tänka sig, så ser rekryteringsbolaget till att man kan matcha det mot en ledig tjänst.

Related Posts