Verklig förändring

Slutar ditt bolag att förändras, går den mot en utdragen, smärtsam och säker död.

Vår omvärld förändras vare sig vi vill det eller ej, frågan är om du och ditt bolag hänger med i denna förändring. Försvarar ditt bolag sin position istället för att komma framåt och utvecklas? Då kommer bolaget för eller senare att tappa sin ledning och bli omsprungen. Om vi är överens kan du läsa vidare om vad verklig förändring innebär, annars kan du läsa första meningen igen.

Förändring är oundvikligt, utveckling däremot är högst frivilligt

Det finns otaliga modeller och teorier om hur du kan verkställa ett förändringsarbete. Många väljer att ta in konsulter för att få hjälp med processen, men det verkliga jobbet måste alltid göras internt i bolaget, för i slutet av dagen när konsulten har gått hem, står ni återigen själva. Låt dig inspireras av teorierna, ta hjälp av modeller för att komma fram till vad och hur ni skall förändra, konsulten skall agera guide och aldrig ta ansvaret för själva förändringen. Kom alltid ihåg om att du måste ställa de rätta frågorna, men då måste du vara beredd på reaktionerna och förslagen som uppkommer. För oavsett hur obehaglig och ärlig sanningen kan vara, är det enda vägen för de första stegen mot det nya. Vill du helst inte höra sanningen, kan du läsa första meningen igen.

Tro inte att du kan komma undan det verkliga förändringsarbetet genom att slänga ihop en 2-dagars workshop eller låta alla på företaget gå på ett inspirationstal. Går du i dessa tankar, kan jag direkt berätta att du är fel ute. Verklig förändring kräver lång, enträgen och dedikerat arbete som aldrig tar slut. Du läste rätt, förändringsarbetet i ditt bolag tar aldrig slut, det är en ständigt pågående loop. Är du bekväm av dig och vill att någon annan tar ansvar för ditt förändringsarbete, kan du läsa första meningen igen.

Ett otal antal gånger har jag sett att beslutsfattarna inte vågar ställa de rätta frågorna för att genomföra de åtgärder som leder till verklig förändring. Förändringsarbetet blir då en kraftlös åtgärd bara för att beslutsfattarna skall känna att de har tagit sitt ansvar, men i själva verket har de inte gjort någon skillnad överhuvudtaget, däremot kan de berätta att de har satt igång en process. En process som aldrig någonsin kommer att ge bestående och verklig förändring. För att själv slippa hamna i en situation där mitt arbete blir en kraftlös eller onödig åtgärd, brukar jag ställa en enda fråga som avgör om jag går vidare med det uppdraget eller inte:

Är du beredd att ge dig själv sparken för bolagets bästa?

Om du svarar nej på den frågan eller ens tvekar på att svara, så behöver du inte ringa mig för uppdraget och du kan läsa första meningen igen.

Förändringsarbete handlar i grund och botten om ta personligt ansvar, skapa en gemensam vision och ändra på invanda beteenden, detta inkluderar även dig. Om du tror att du är den sista Coca Colan i öknen, att du är fullärd och inte behöver utvecklas och förändras, så bör du tänka om. Verklig förändring börjar alltid på ett och samma ställe, hos en själv. Du behöver förändring lika mycket som någon annan. När du har insett detta faktum är du tillräckligt ödmjuk och modig att påbörja en förändringsprocess. Först då har du läst förbi första meningen.

Grattis!

Related Posts