Första steget till entreprenörskap

Som entreprenör skall du ha ständigt ansvar för allt och alla, försumma ditt privatliv och jämt sträva efter utveckling och förändring. Det är ingen vacker bild jag målar upp, men viktig eftersom entreprenörskap har blivit en missuppfattad livssituation av många.

Det som oftast syns i media är bilden av den framgångsrika entreprenören, men för att nå dit krävs det en lång och mödosam resa. Och varje resa har sin början och det var den jag tänkte berätta lite mer om.

I begynnelsen av ditt entreprenörskap är den negativa verkligheten påtaglig, i en fas där du är allra mest sårbar och söker ofta bekräftelse av din omgivning.

Låt mig klargöra en sak, när du precis startat ditt bolag skall du utgå från att du inte värt ett skit för någon. Utgå alltid från att ingen tar dig på allvar, ingen vill träffa dig, ingen vill köpa något från dig och framförallt vill ingen lyssna på varför du gör det du gör. Acceptera från att du är pestsmittad, den siste någon kan tänka sig träffa, detta kommer att förbereda dig för marknaden, dina konkurrenter, dina leverantörer och dina framtida kunder.

Etablerade entreprenörer känner säkert igen sig i min beskrivning. För alla entreprenörer har någon gång upplevt den enorma ensamheten, ångesten och oron det innebär att vara nystartad. Det är en fas alla nystartade företagare går igenom, det är en katharsis som marknaden använder sig av för att få utvalda skall överleva. Att bli framgångsrik entreprenör är inget sprintlopp utan en ultramarathon, där den mest uthålliga vinner i slutändan.

För din egen och ditt bolags överlevnad måste du alltid tro på det du gör och vara skicklig, driven och målmedveten, först då kommer folk att lyssna på dig trots din pestsmitta.

Jag har under mina år som entreprenör kommit till insikten att inte försätta mig i situationen med att starta ett bolag där syftet inte bygger på mina egna värderingar. Jag vill arbeta utifrån en högre mening och det som jag verkligen tror på. Att starta bolag är en jobbig process i sig och för att orka med mitt ultramarathon måste jag känna att mitt jobb har ett viktigt syfte. Ditt syfte är ytterst personligt men har du turen att hitta människor med samma syfte kan du skatta dig lycklig, för då är ni plötsligt fler som strävar efter samma mål.

Att starta och driva bolag är vad jag gör i mitt liv och många skulle säga att jag har gjort det med bravur. Och kanske på grund av mina erfarenheter har otaliga människor delat med sig sina idéer till mig, idéer som förmodligen skulle göra dem till framgångsrika entreprenörer. Men att gå från idé till handling är den fundamentala skillnaden mellan en person som bara pratar och en riktig entreprenör.

Tyvärr kommer många geniala idéer att gå i graven tillsammans med sina upphovsmän. Det finns naturligtvis många anledningar till att man inte vågar ta steget till att starta eget, men det finns en stor anledning till att man faktiskt gör det, och det är att tro på sin idé och syfte så pass mycket att man inte känner att man har något annat val, man känner kallet och vågar gå utanför sin trygghetszon, ut i det okända där det inte finns någon väg tillbaka. Det är det första steget man tar som entreprenör, oavsett affärsidé, tidigare erfarenheter och befintlig livssituation.

Det är meningen att det skall vara otäckt när man startat ett företag och det känner jag fortfarande varje gång jag tar det steget. Men nöden är det bästa verktyget för att bygga grunden till ett framgångsrikt företag, lagom rädsla är bara bra. Känns det för lätt så brukar det tyvärr inte sluta bra och dem exemplen är många.

Känner du fortfarande att du inte har något annat val än att starta ditt bolag, trots den mörka bilden jag målar upp?

Grattis, då är första hindret avklarat…

Related Posts