FTC2 investering med Minc

En mer strukturerad ängelinvesterare – Fast Track Capital II

I slutet av 2018 fick jag möjligheten att tillsammans med 47 andra ängelinvesterare investera i en ny fond, Fast Track Capital II (FTC2). Fonden är strukturerad i form av ett aktiebolag som ägs av ängelinvesterarna tillsammans med det statliga riskkapitalbolaget Saminvest. Fonden har 18 miljoner som kommer att investeras i bolag som sitter på inkubatorn Minc under en två-årsperiod vilket kommer att räcka till 25-35 investeringar. Fonden har en tydlig exitstrategi, senast 10 år från fondens start skall alla portföljbolag ha avvecklats.

Fonden kommer att investera i Minc’s acceleratorprogram (varje bolag får 500.000 SEK när de börjar programmet) samt att investera i bolag som sitter i Minc’s inkubatorprogram. FTC2 styrelse tar beslut om varje investering och under styrelsen sitter två nomineringskommittéer som ger förslag till styrelsen om vilka bolag som man skall investera i. Redan när jag hörde om FTC2 ville jag bli aktiv på något sätt, jag fick möjlighet att sitta i i nomineringskommittén för inkubatorbolagen.

Jag fick också möjligheten att få ett saminvesteringsavtal med Saminvest. Vilket innebär att om jag investerar i någon av fondens portföljbolag, kommer Saminvest att matcha min investering, utan att de tar ett aktivt beslut, de litar alltså på det omdömet jag gör som investerare. Detta gör att:

  • Jag blir mer attraktiv som investerare, eftersom mina pengar blir ”dubbelt” så mycket värda
  • Entreprenören kan ta in mer pengar genom en enda investerare
  • Saminvest rider på ängelinvesterarens kunskap och investeringar

En modell som är ytterst intressant och som framförallt kan förstärka startup scenen i södra Sverige.

Jag ser fram emot att träffa alla intressanta bolag och framförallt se hur resultatet av investeringen utvecklas.

Läs mer här:

http://news.minc.se/posts/pressreleases/ftc2-gor-sin-forsta-investering-i-mincs-inkub

http://saminvest.se/sv/nyheter/saminvest-investerar-i-mincs-nya-angelinvesteringsbolag-lockar-stor-andel-kvinnliga

Related Posts