Om ägare

Jag har alltid startat mina bolag tillsammans med andra eftersom det är min övertygelse om att människors olikheter stärker ett bolags kompetens, innovation och utveckling.

Ägarna är en av bolagets viktigaste tillgångar. Det är ägarna som sätter grunden för bolagets existensberättigande och långsiktiga strategi. Med starka och synkroniserade ägare har bolaget goda förutsättningar för att nå framgång.

I de 9 bolag som jag har varit med och startat, är 8 av dem i olika ägarkonstellationer. Det första bolaget grundades redan 1997 och det senaste drog vi igång för en månad sen. Mina erfarenheter av medgrundare har varit allt från känslan av total tillit till det motsatta där konflikter och intriger varit vardagsmat.

För att inte dra ut på det, låt mig ge dig svaret direkt på det enskilda viktigaste faktorn för att en ägargrupp skall fungera optimalt.

För att skapa en stark, synkroniserad och passionerad ägargrupp skall ni nå en äkta övertygelse om att alla är lojala mot bolaget och varandras värderingar.

Kan du uppnå den känslan, har du lyckats, din ägargrupp kommer att bli framgångsrik oavsett utmaningarna som ni kommer att stå inför. Vill du läsa om hur jag kom fram till den insikten? Läs då vidare…

Vägen till framgång


I mina ägargrupper är kompromisserna många och de hetsiga diskussionerna ständigt närvarande just kanske för att vi är så olika. Men resultaten av dessa olikheter kan te sig på olika sätt. Antingen väljer man att fokusera på bolagets bästa eller fokuserar man på varandras olikheter. Skillnaden mellan dessa förhållningssätt kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Likheten för de lyckade ägargrupperna är att vi alltid respekterar varandra och våra åsikter eftersom vi är övertygade om att alla är lojala gentemot bolaget. Det gör att vi inte behöver fundera om agendan hos varandra är egentligen något annat än det som man påstår sig vilja och uttala sig om. Vi lägger aldrig tid på att tolka varandras tankar, idéer och förslag. Vi fokuserar istället på hur vi kan lösa utmaningarna som uppkommer längst vägen så att bolaget kan vidareutvecklas och förbättras. Fokus ligger alltså på bolaget och inte hos ägarnas olikheter och behov. Den individuella ägaren är vital för gruppens existens, men bolaget skall ligga i fokus och skall alltid vara prioriterad.

Vägen till misslyckande


Jadå, jag har misslyckats som ägare, närmare bestämt två gånger. Det ena ledde till konkurs och i det andra har vi inte fått den bolagsutvecklingen som vi hade velat.

Jag har tagit beslut som har gynnat mig och inte bolaget, jag skulle ljuga om jag påstod något annat. Och jag har gjort detta trots att har hade insikten om vad som utgör en fungerande ägargrupp. Hur kan man vara så korkad och sätta krokben på sig själv?

Att ha en misslyckad ägargrupp är som en självuppfyllande profetia, eftersom lojaliteten inte finns i gruppen blir det en naturlig del av ägarkulturen att just fokusera på varandra istället för att fokusera på bolaget. Är du inte självisk med en egen agenda i en sådan grupp, kommer du att bli överkörd och utkörd från bolaget fortare än kvickt. Attack är den bästa strategin, att tänka på bolagets bästa är alltså ingen långsiktig överlevnadsstrategi i en sådan situation. Ägargruppen tar sällan hänsyn till bolagets behov och visst låter det bisarrt, men så är tyvärr fallet.

Det finns inte en stark gemenskap och lojalitet mellan ägarna, utan varje individ drar slutsatsen att om det gynnar mig så gynnar det säkert bolaget. Man börjar tro på att ens egen agenda är vägen till att bolaget skall bli framgångsrikt, om ens avsikter gynnar resten av ägarna tar man inte ens med i beräkningen.

Oavsett vilka dina avsikter är, hamnar du i en icke fungerande ägargrupp blir du som dina likar. Du kanske har pondus nog att försöka ta tag i situationen och försöka förändra gruppen, men finns inte lojaliteten på plats kommer du aldrig att få ägargruppen att lyckas jobba på ett konstruktivt sätt. Sakta men säkert kommer du att se över ditt eget hus och börja snickra på din egen agenda.

På väg mot avgrunden


Det finns några tecken som du bör vara uppmärksam på för att veta om du är på väg mot den mörka avgrunden.

Så fort det uppstår grupperingar inom ägargruppen börjar du din resa mot ett misslyckade. Känner sig inte alla ägare hörda, så kommer de se till att göra sig hörda för de som lyssnar.

Man börjar skylla på varandra och pekar på varandras misslyckande. Ja, ingen är perfekt, alla gör vi fel ibland. Men står ägarna och pekar finger på varandra istället för att stödja och hjälpa, ligger fokus på helt fel saker. Det handlar aldrig om att hitta den skyldiga, fokus bör alltid ligga på hur man löser problemen som uppstår. Bolaget tjänar ingen på att hitta vem som är skyldig, den som tjänar på pekpinnar är den som står bakom pekpinnen, den som attackerar.

Ett annat klassiskt tecken på fel ägarkultur är att använda sig av ”ägarkortet” vid olika tillfällen. Oavsett om det handlar om att få sin vilja igenom, göra sig hörd eller om vill känna extra priviligierad än resten av gruppen så kan man ursäkta sitt beteende genom att hävda att man minsann är ägare. Att använda ägarkortet utanför ägargruppen är ett väldigt effektiv och snabb sätt att förstöra en företagskultur på.

Är det då kört? Finns det verkligen inget jag kan göra om jag inte vill hamna i den mörka och ensamma avgrunden?

Den långsamma vägen upp


Du får inte missförstå mig, att vara ägare är det överlägset mest prioriterade rollen du kan ha i ett bolag. Oavsett om du är VD, marknadschef eller försäljningschef i din operativa roll. Har ägarrollen alltid en högre betydelse än din anställning. Men du måste ta din ägarroll med en nypa salt, du är faktiskt inte viktigast, det är bolaget som är din största och främsta prioritet. Vad du vill och behöver skall alltid komma i andra hand, du som ägare måste sätta bolagets behov framför dina egna. När alla ägare har kommit till den insikten har ni tagit första steget mot en fungerande ägargrupp.

Hitta forum för diskussion
All information, alla agendor, alla behov och viljor diskuteras i ägargruppen och alla måste avsätta tid för att lyssna på varandra. Skapa forum, åk iväg och avsätt tid till att lyssna på varandra. Berätta för varandra om varför ni äger företaget, vad är era personliga mål och hur kan ni hjälpa varandra att nå dessa målen, hur ser du dig själv i företaget om 3 år och hur hade du tänkt dig att bolaget skall hjälpa dig med det, var nyfikna, berätta öppet för varandra och försök komma fram till en gemensam bild som alla tror på och som alla strävar efter.

Konsensus
Konsensus i små ägargrupper är oerhört viktigt i de flesta stora frågor, för att ägarna skall känna att bolaget är det som prioriteras främst. Stödjer ert aktieägaravtal inte konsensusbeslut så bör ni ändra det så fort ni kan. Utan konsensus har ni redan byggt murrar mellan ägarna. Och om ni till en början inte känner varandra så väl och inte vill ta några risker, se till att ni tar de största besluten på en större procentenhet än majoritetsbeslut.

Skilj på rollerna
Att vara chef över en ägare är nog det svåraste man kan åta sig. Det är inte lätt varken för chefen eller ägaren att skilja på de olika rollerna (se ägarkortet ovan). Som egenföretagare är det naturligt att inneha olika roller i sitt bolag. Det är inte ovanligt med att ha tre roller i ett och samma företag.

För att kunna hantera de olika rollerna måste först du själv som anställd helt enkelt särskilja din anställningsroll från din ägarroll. Knepet är att aldrig representera flera roller vid olika situationer, utan hålla dig enbart till en roll beroende forum och sammanhang. Är du osäker? Fråga då vilken roll du skall inta i just det mötet eller samtalet så att omgivningen och framförallt du vet hur du skall förhålla dig.

För att din organisation skall veta vem som är vem och vilka beslut som tas av vilka roller, är en tydlig organisationsskiss med alla ansvarsområden en viktig del i organisationens tydlighet, samtidigt skall alla som jobbar i bolaget vilka förväntningar man kan ha på varandra oavsett om du är ägare eller inte.

Aktieägaravtal och anställningsavtal
Visst kan ditt bolag fungera bra utan ett aktieägaravtal, men syftet med ett aktieägaravtal är inte att få bolaget att fungera, utan att få bolag att fungera när det uppstår problem och konflikter mellan ägarna. Det uppstår frågor mellan ägarna kontinuerligt och det enklaste sättet att reda ut dessa är om man i förväg har bestämt vad som skall hända vid olika situationer. När man skriver under avtalet som aktieägare så har man godkänt hanteringen av dessa frågor, så när de väl uppstår vet alla exakt hur de skall hanteras, vilket underlättar problemlösningen så att man återigen kan fokusera på lösningen istället för att diskutera problemet.

Många bolag som jag har träffat på slarvar speciellt med anställningsavtalen för ägarna. Att vara anställd och vara ägare är två helt olika saker, skilj på dessa och se till att skriva ett anställningsavtal som reglerar din anställning i bolaget. Det är både bra för bolaget eftersom i ditt anställningsavtal har du en tydlig roll och ansvar tilldelad till dig och det är bra för dig som anställd.

Att slarva med att inte skriva avtal kan bli förödande för ägare som arbetar operativt i bolaget, se till att ha löst avtalsfrågan, så slipper ni oron om en konflikt mellan ägarna skulle uppstå.

Ägardirektiv
Ägardirektiv är ett utmärkt sätt att få ägarna samlas runt samma mål och agenda för bolaget. Men här gäller det att vara ärlig och öppen med vad man vill få ut av sitt ägande. Alla är vi olika, har olika behov och mål i livet. Det får aldrig någonsin finnas en egen dold agenda hos någon av ägarna och det är ägarna själva som skall se till att det aldrig sker. Alla ägare måste känna sig trygga i dessa frågor och det får aldrig finnas utrymme för några frågetecken, för då kommer konflikterna, osäkerheten och problemen.

Mål och agenda för bolaget går hand i hand med ens högst personliga mål. Vill jag arbeta på bolaget för all framtid? Vill jag sälja bolaget? Vill jag utveckla företaget eller är jag nöjd med hur saker och ting är? Vill jag bygga eller vill jag sälja? Vad är mitt syfte med mitt ägande? Frågorna är många och måste besvaras och delas med alla i ägargruppen.

Se till att uppdatera varandra vad gäller här ägardirektiven, livet förändras och därmed syftet med ens ägande också. Har man haft ett bolag tillsammans i 10 år så har ens livssituation och målsättning förändrats. Se till att ha ett ägarmöte minst 1 gång per år för att diskutera och uppdatera era ägardirektiv.

Det är inte svårt att vara ägare
Det svåra enligt min mening är att kunna våga sätta sin egen framtid och framgång i händerna på någon annan. Att vara en bra ägare handlar bara om två saker, att lita på varandra och att alltid göra det som gynnar bolaget i det långa loppet. Se bara till att bilden är samma för alla…

Har du egna upplevelser och erfarenheter från olika ägargrupper? Skriv gärna om det i kommentarerna nedan.

Related Posts